Jавен Оглас за вработување на еден извршител – возач

Државното правобранителство на Република Северна Македонија објавува интерен оглас за унапредување на 2(два) административни служеници за следните работни места:  

На 04.11.2021 година Државниот правобранител г. Фехми Стафа, во Француската  резиденција беше примен од неговата екселенција амбасадорот на Франција во

Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник во Државното правобранителство на Република

Досие за годишен план на јавни набавки за 2021 Godisen-Plan-za-Javni-Nabavki-2021

Јавен оглас за вработување на 1 (еден) извршител-Возач во Државното правобранителство на Република Северна Македонија.

Интерен Оглас број 1/2020 за унапредување на три административни службеници во Државното правобранителство на Република Северна Македонија . За повеќе