Државното правобранителство на Република Северна Македонија се вклучи на акцијата за чистење

Документот за конечниот Извештај за Извршена Ревизија на институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на

Ваучери за туризам од 6000 ден! Поддршка за граѓаните и домашниот туризам . Дознајте повеќе кои граѓани ќе добијат ваучери

План за Јавни Набавки 2020 – Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки Plan-Za-Javni-Nabavki-2020

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници. Повеќе во врска за кодексот читајте

Масовната еколошка акција “Администрацијата чисти со “Не биди ѓубре” беше активно поддржана од Државното Правобранителство на Република Северна Македонија. Државниот

Во прилог е Jавен Оглас за вработување на 1 (еден) извршител – возач во Државното Правобранителство на Република Северна Македонија.