Одлука за Интерен Оглас број 1/2020

Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник во Државното правобранителство на Република

Досие за годишен план на јавни набавки за 2021 Godisen-Plan-za-Javni-Nabavki-2021

Јавен оглас за вработување на 1 (еден) извршител-Возач во Државното правобранителство на Република Северна Македонија.

Интерен Оглас број 1/2020 за унапредување на три административни службеници во Државното правобранителство на Република Северна Македонија . За повеќе

Во среда, на 7 октомври, Државниот правобранител, г. Фехми Стафа, беше примен на средба во Резиденцијата на Република Франција од

Документот за конечниот Извештај за Извршена Ревизија на институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на