Состанок во Белград

Во насока на продолжување на остварување на меѓународна соработка на Државните правобранителства со цел разменување на искуства при извршување на

Во насока на остварување на меѓународна соработка на Државните правобранителства со цел разменување на искуства при извршување на своите надлежности,

Во организација на Државното правобранителство на Република Словениjа во периодот од 02-04 ноември 2021 година се одржи Првата интернационална коференција

Скопје 13.12.2021 – Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2021 за унапредување на административен службеник во Државното

Скопје 13.12.2021 – Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2021 за унапредување на административен службеник во Државното

Државното правобранителство на Република Северна Македонија објавува интерен оглас за унапредување на 2(два) административни служеници за следните работни места: