Државното правобранителство средба со правниот советник на Амбасадата на САД

Државното правобранителство на Република Северна Македонија вчера оствари средба со правниот советник на Амбасадата на САД во Скопје, господин Кол

Државниот правобранител на Република Северна Македонија Фехми Стафа и Заменик Амбасадорот на Сојузна Република Германија Г-дин Ото Граф на ден

 Државниот правобранител на Република Северна Македонија Фехми Стафа, во текот на месец мај, со својот тим во состав Државен

Во соопштение за медиумите на 01.06.2022 година од страна на  Државната комисија за спречување на корупцијата е наведено дека истата

[embeddoc url=”https://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/05/Plani-Strategjik-2021-2023.pdf”]

Работна средба во Државното правобранителство на Република Северна Македонија во Скопје со Г-ѓа Фахира Бродлија – Раководител на проектот „Законски