Takim në Shqipëri

Categories: Lajme (alb)

Me qëllim të arritjes së bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore me qëllim  të shkëmbimit e përvojave gjatë kryerjes së kompetencave të tyre, pranimin e praktikave të konsiliduara dhe aktivitete të tjera të rëndësishme gjatë ushtrimit të funksionit të Avokatit Shtetëror, më datën 16 dhjetor 2021,u mbajtën takim pune në mes Avokaturës Shtetërore të Republikës së Shqipëris dhe Avokaturës Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Takimi i punës u mbajt në ambientet e Avokaturës së  Shtetit të Republikës së Shqipëris në Tiranë, në të cilën morrën pjesë përfaqësuesit e Avokaturës Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Avokatët Shtetëror për njësinë rajonale Shkup Fitim Kasapi, Arlinda Zimeri, Nedim Ismani dhe Udhëheqësja e njësisë për çështjes juridike dhe përfaqësim Diellza Cemena Veliu.

Avokati i Përgjithshm i  Shtetit të Republikës së Shqipërisë, Brunilda Lilo dhe avokatja Manuela Imeraj i njoftuan anëtarët e pranishëm të delegacionit me strukturën dhe mënyrën e punës së Avokaturës së  Shtetit të Republikës së Shqipërisë.

Në  këtëmtakimin u shkëmbyen përvoja në lidhje me zgjedhjen e lëndeve me bazë të ngjashme, mënyrën e veprimit para gjykatave  duke marrë parasysh dallimet dhe ngjashmëritë e legjislacionit të dy vendeve.

Bashkëpunimi i këtill rezultoi i suksesshëm dhe pozitiv prandaj u shpreh dëshira për bashkëpunim të mëtutjeshëm birateral.

Më të rejat

Në vazhdën e vendosjes së bashkëpunimit dhe realizimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare me Avokaturat simotra të shteteve të ndryshme, një delegacion

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Fehmi Stafa, u prit në takim zyrtar nga presidenti i

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave gjatë kryerjes së  kompetencave