Daily Archives: Shtator 12, 2019

Thirrje publike

Udhëzim për thirrjen publike për zgjedhjen e një subjekti që kryen një aktivitet ose që ka leje për grumbullimin dhe / ose transportimin, përpunimin, riciklimin dhe deponimin e mbeturinave. Download