Kodeks për Punonjësit Administrativ

Thirrje publike

Udhëzim për thirrjen publike për zgjedhjen e një subjekti që kryen një aktivitet ose që ka leje për grumbullimin dhe / ose transportimin, përpunimin, riciklimin dhe deponimin e mbeturinave. Download

Takim i Avokatit të Shtetit me Avokatin e Popullit

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, Fehmi Stafa, u takua sot me Avokatin e Popullit, Ixhet Mehmeti. Gjatë takimit avokati i shtetit informoi për rëndësinë e një ekzekutim të qetë, në kohë dhe profesionale të detyrave dhe objektivave të punës së këtij institucioni për mbrojtjen e rendit ligjor

Shpallje e brendshme Nr. 1/2019

Avokatura e Republikës së Maqedonisë Veriore bën shpalljen interne për promovimin e 7 (shtatë) zyrtarëve administrativë Интерен-оглас-2019 Образец Пријава за Унапредување кликни овде Други интерни огласи

Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa morri pjesë në debatin publik për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit

Kumtesë Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa i shoqëruar nga Avokati i Shtetit për rajonin e Shkupit, znj. Vishnja Mlladenovska, me ftesë të Institutit Ndërkombëtarë Republican, SOT ( e Hënën, 24.09.2018) ka marrë pjesë në debatin publik organizuar për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të

Takim pune në mes të Avokatit të Shtetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, Fehmi Stafa dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Dr. Dragi Raskovski

Në zyret e Avokaturës së Republikës së Maqedonisë Veriore më 09.05.2018 është mbajtur një takim në mes Avokatit të Republikës së Maqedonisë Fehmi Stafës dhe Sekretarit të Përgjithshëm të qeverisë, dr. Dragi Rashkovski . Në të morën pjesë edhe avokatët shtetërorë të reonit të Shkupit. Avokati i Shtetit të Republikës