SHPALLJE

SHPALLJE
për zgjedhjen e personit juridik që ushtron veprimtari ose posedon leje për grumbullimin dhe/ose transportimin, përpunimin, riciklimin dhe asgjësimin e mbetjeve

Превземи оглас

Më të rejat

Në vazhdën e vendosjes së bashkëpunimit dhe realizimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare me Avokaturat simotra të shteteve të ndryshme, një delegacion

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Fehmi Stafa, u prit në takim zyrtar nga presidenti i

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave gjatë kryerjes së  kompetencave