Raporte Vjetore

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за сите подрачја Loading... Taking too long? Reload document | Open

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за подрачје Скопје Loading... Taking too long? Reload document | Open

Во прилог е Годишниот извештај за 2018 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload

 Во прилог е Годишниот извештај за 2017 Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab година на

 Во прилог е Годишниот извештај за 2016 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document

Во прилог е Годишниот извештај за 2015 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document