Nëpunësit zyrtarë shtetëror

Sekretar Gjeneral

ANDRIJANA SLIVOSKA

 

Drejtuese e Departamentit për Çështje Ligjore dhe Përfaqësim

BLLAGICA MIHAJLOSKA

 

Drejtuese e Departamentit të Auditimit të Brendshëm

DIVNA NAJDENOVA

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите за 2018 година (втор дел)  [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Posebni-podatoci-vtor-del.pdf” download=”none”]

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Struktura-za-prihodi-na-dejnosti-Vtor-del.pdf” download=”none”]

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Prihodi-i-Rashodi-2018-vtor-del.pdf” download=”none”]

Më të rejat

Në vazhdën e vendosjes së bashkëpunimit dhe realizimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare me Avokaturat simotra të shteteve të ndryshme, një delegacion

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Fehmi Stafa, u prit në takim zyrtar nga presidenti i

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave gjatë kryerjes së  kompetencave