Nëpunësit zyrtarë shtetëror

Sekretar Gjeneral

ANDRIJANA SLIVOSKA

 

Drejtuese e Departamentit për Çështje Ligjore dhe Përfaqësim

BLLAGICA MIHAJLOSKA

 

Drejtuese e Departamentit të Auditimit të Brendshëm

DIVNA NAJDENOVA

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking too long? Reload document | Open

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document | Open in new

Më të rejat

Të mërkurën, më 7 tetor, Avokati i shtetit, z. Fehmi Stafa, u prit në takim në Rezidencën e Francës nga

Vauçerë pёr turizёm në vlerë prej 6000 denarёve! Së bashku do ta forcojmë ekonominë e vendit – mbështetje për qytetarët

Me këtë kod përshkruhen standardet etike dhe rregullat e sjelljes së punonjësve administrativ. Lexoni më shumë rreth kodit më poshtë..