Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa morri pjesë në debatin publik për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit

Kumtesë

Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa i shoqëruar nga Avokati i Shtetit për rajonin e Shkupit, znj. Vishnja Mlladenovska, me ftesë të Institutit Ndërkombëtarë Republican, SOT ( e Hënën, 24.09.2018) ka marrë pjesë në debatin publik organizuar për propozim tekstin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Në këtë debat publik ka marrë pjesë ministrja e drejtësisë, Renata Deskoska, drejtoresha e Institutit Ilina Mangova, ekspertja Sllagjana Tasevska, përfaqësuesja e Fondacioni shoqëria e hapur si dhe përfaqësues tjerë. Avokati i Shtetit z. Fehmi Stafa në mënyrë aktive ka marrë pjesë në dikutim dhe njëkohësisht ka prezantuar qëndrimet e tij për propozim tekstin e Ligjit në fjalë.