Kontaktet për personat me nevoja të veçanta

Lista e kontakt personave për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë  lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar

 • Shkup - Zekir Kurbardoviq

 • Veles - Daniella Andonovska (referent)

 • Manastir - Silvana Veljanovska

 • Gjevgjeli – Velika Ristova

 • Gostivar - Lulzime Stafaj

 • Koçan – Silvana Markova

 • Kërçovë - Natasha Dimoska

 • Kumanovë - Artan Islami

 • Kavadar - Snezhana Gellova

 • Ohër - Elizabeta Llukanovska

 • Prilep - Zhaklina Damçevska

 • Strumicë - Mirjana Panajotova

 • Strugë – Nderim Polisi

 • Tetovë - Nadir Rexhepi

 • Shtip - Cenka Eftimova