Personat për kontakt për qasje të lirë deri te informacionet

Në pajtim me Ligjin për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 13/06), Ju informojmë se për ndërmjetësim lidhur me informacionet të karakterit publik, janë ngarkuar nëpunësit në vijim:

Shkup
Bllagica Mihajlloska
Bul. Goce Dellcev nr. 18 (Godina e RTVM)
e-mail: pravniraboti@dprm.gov.mk 
02/3230-217, 02/3230-214
 
Kavadar
  Snezhana Gelova
Rr. Marshall Tito p.n. (Godina e vetëqeverisjes lokale)
e-mail: dpkavadarci@dprm.gov.mk
043/415-616
Manastir
  Sillvana Veljanovska 
Rr. Slavko Lukarovski p.nr. (godina e Ministrisë së mbrojtjes)
e-mail: dpbitola@dprm.gov.mk
047/233-120
Ohër
  Elizabeta Lukanovska
Rr. Makedonski prosvetiteli p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Ohër)
e-mail: dpohrid@dprm.gov.mk
046/262-218
Veles
  Daniella Andonovska
Rr. Marshall Tito p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Veles)
e-mail: dpveles@dprm.gov.mk
043/235-042
Prilep
  Valentina Jordanoska
Rr. Marshall Tito p.n. 
e-mail: dpprilep@dprm.gov.mk
048/414-732
Gjevgjeli
  Velika Ristova
Rr. Dimitar Vllahov. Nr. 5 (me seli në Gjykatën Themelore Gjevgjeli)
e-mail: dpgevgelija@dprm.gov.mk
034/213-208
Strumicë
  Tatjana Donkova
Rr. Leninova p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Strumicë)
e-mail: dpstrumica@dprm.gov.mk
034/324-065
Gostivar
  Boban Simjanovksi
Rr. Zhivko Brajkovski, nr. 1 (me seli në Gjykatën Themelore Gostivar)
e-mail: dpgostivar@dprm.gov.mk
042/272-556
Strugë
  Svetlana Lekoska 
Rr. Strushki Kepenici p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Strugë)
e-mail: dpstruga@dprm.gov.mk
046/786-544
Koçani
  Daniella DivanisovaДаниела Диванисова
Rr. Nikolla Karev, nr. 4 (me seli në Gjykatën Themelore Koçani)
e-mail: dpkocani@dprm.gov.mk
033/274-678
Tetovë
  Snezhana Isaevska
Rr. Ilindenska p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Tetovë)
e-mail: dptetovo@dprm.gov.mk
044/335-545
Kërçovë
  Lirim Jashari
Bul. Oslovoduvanje p.n. (me seli në Gjykatën Themelore Kërçovë)
e-mail: dpkicevo@dprm.gov.mk
045/223-632

 

Shtip
  Sunçica Kukusheva
Rr. Gjen. Mihajlo Apostolski (me seli në Gjykatën Themelore Shtip)
e-mail: dpstip@dprm.gov.mk
032/391-029
Kumanovë
  Valentina Jovanovska
Rr. 11 Oktomvri p.n. (mer seli në Gjykatën Themelore Kumanovë)
e-mail: dpkumanovo@dprm.gov.mk
031/424-216

Më të rejat

Në vazhdën e vendosjes së bashkëpunimit dhe realizimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare me Avokaturat simotra të shteteve të ndryshme, një delegacion

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Fehmi Stafa, u prit në takim zyrtar nga presidenti i

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave gjatë kryerjes së  kompetencave