Kонтакт лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост