Kонтакт лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Список на контакт лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел за укажување на помош

 • Скопје – Зекир Курбардовиќ

 • Битола – Силвана Вељановска

 • Велес – Даниела Андоновска (референт)

 • Гевгелија – Велика Ристова

 • Гостивар – Љуљзиме Стафаи

 • Кочани – Силвана Маркова

 • Кичево – Наташа Димоска

 • Куманово – Артан Ислами

 • Кавадарци – Снежана Гелова

 • Охрид – Елизабета Лукановска

 • Прилеп – Жаклина Дамческа

 • Струмица – Мирјана Панајотова

 • Струга – Ндерим Полиси

 • Тетово – Надир Реџепи

 • Штип – Ценка Ефтимова