Вишња Младеновска

Visnja-Mladenovska

Државен правобранител за подрачје Скопје

Родена 18.07.1978 година во Скопје.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од Мај 2001 година до 11.04.2011 година – правен соработник во Макпетрол АД Скопје
– од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Скопје со траен мандат