Archives

Valentina-Jordanoska

Валентина Јорданоска

Родена 19.01.1966 година во Прилеп Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – 2 години во Основен суд Прилеп – 2,5 години адвокат – од 2008 година до 11.04.2011 Советник во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Прилеп – од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Прилеп

ljupka-popeska.jpg

Љупка Попеска

Родена 1957 година во Охрид Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 1984 година до 1994 година правен референт за застапување и норматива во Застава ХТД Охрид. – Од 1994-1995 година адвокатски приправник – Од 1995-2007 година адвокатски стручен соработник и адвокат – Од 2007-2010 Раководител

Mirko_veljanovski_Struga.jpg

Мирко Велјаноски

Роден во 1963 година во Струга. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит. Работно искуство: – Од 1990 до 1992 година приправник во Општински суд Струга – Од 1992 година секретар во АД “Полипласт” Струга – Од 2003 до 2006 година – адвокат – Од Во 2006 година именуван за

Nadezda_Gjoreska_Struga.jpg

Надежда Ѓоревска

Родена во 1963 година во Струмица. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит. Работно искуство: – Од 1998 година до 2004 годсина како стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Струга – од 2004 советник за правни прашања и застапување во граѓанска постапка во Јавно правобранителство на

meri_enimiteva.jpg

Мери Енимитева

Родена 07.05.1969 година во Струмица. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија – Од 2002 до 2010 година правен советник во Деловен центар – Струмица Инкубатор – Од 08.06.2010 година Државен правобранител за подрачје Струмица, година со