Archives

Lidija-Boskova

Лидија Бошкова

Родена 11.05.1970 година во Кавадарци Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – од 1995 до 1997 година – волонер во Основен суд Кавадарци – од 1997 до 2001 година – вработена во ФЕНИМАК ДОО Скопје како правник – правен застапник – од 2001 до 2011 година вработена

Cedo_Miloseski_Kicevo.jpg

Чедо Милошески

Роден на 21.01.1957 година во Кичево. Образование: Правен факултет сo положен правосуден испит Работно искуство: – Од 1991 година стручен соработник во Општинското јавно правобранителство Кичево – Од 2002 година до 2005 Соработник во Јавно правобранителство за подрачје Кичево – Од 2005 година Советник во Јавно правобранителство на РМ за

stanko-kitanoski.jpg

Станко Китаноски

Роден на 30.01.1976 година во Охрид. Образование: Правен факултет со положен праводсуден испит Работно искуство: – Од 01.04.2000 година волонтер во адвокатска канцеларија – Од 01.09.2001 година волонтер во Основен суд Кичево – Од 15.10.2002 година судски приправник во Основен суд Кичево – Од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје

Daniela-Divanisova

Даниела Диванисова

Родена во 1978 година во Скопје. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 2004 година до 2006 година како волонтер во Основен суд во Кочани. – Од 2006 година до 2012 година како помошник извршител кај извршител Манојлов Горан за подрачје Берово, Делчево, Виница и Кочани.

Blagojco Stoimenov.jpg

Благојчо Стоименов

Роден на 16.04.1965 во Кочани. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит. Работно искуство: – Од 24.05.1995 до 02.12.2008 стручен соработник во Основен суд Кочани – Од 02.12.2008 година Државен Правобранител за подрачје Кочани, со траен мандат

valentina_jovanovska_kumanovo.jpg

Валентина Јовановска

Родена 14.01.1970 година во Скопје Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – до 1996 година адвокатски приправник кај адв.Славе Илиевски во Куманово – Од 01.09.1998 година Самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство за подрачје Куманово – Од 01.04.2004 година Советник за правни работи во Државното правобранителство на