Archives

petar-noveski.jpg

Петар Новески

Роден 06.11.1955 година  Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 01.04.1980 година на работа во Индустимпекс Скопје – Од 1987 година на работа во Собрание на Општина Центар – Од 1988година до 1992 година на работа во Градежен Институт Македонија – Од 2001 година до 2002

borce-pinev

Борче Пинев

Роден на 17.09.1974 година Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 01.10.2005 – 22.09.2009 година адвокат во Велес – Од 23.09.2009 година советник за правни работи при Државно правобранителство за подрачје Велес – Од 09.10.2012 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат

Katica_Markova_Gevgelija.jpg

Катица Маркова

Родена 20.03.1960 во Гевгелија Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство:  – 1985 до 1987 правник во Стручна служба на Извршниот совет на Собранието на Општина Гевгелија – 1987 до 1992 година во Комитетот за урбанизам и градежништво во Имотно правната служба во Комитетот за урбанизам и градежништво

Шоип Фидани

Роден на 11.08.1958 година во с. Добридол Гостивар Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: Од 01.10.1985 до 31.12.1985 година судски волонтер во Основен суд Гостивар Од 01.01.1986 до 31.12.1987 година судски приправник во Основен суд Гостивар Од 01.01.1988 до 10.06.1997 година стручен соработник во Основен суд Гостивар

Boban_Simjanovski_Gostivar.jpg

Бобан Симјановски

Роден во 1969 година во Гостивар. Образование: Правен факултет во Скопје со положен правосуден испит. Работно искуство: – Од 01.09.1998 година самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Гостивар  – Од 2006 година  Заменик Јавен правобранител за подрачје Гостивар  – Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за

svetlana-gostivar.jpg

Светлана Рафаиловска

Родена 29.07.1967 година во Гостивар. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит. Работно искуство: – Од 1992 до 1994 година волонтер во Општински суд Гостивар – Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во адвокатска канцеларија – Од 1997 до 1998 година адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија на адв.Агрон