Archives

Симона Зориќ Ристова

БИОГРАФИЈА - д-р Симона Зориќ-РистоваРодена во Тетово 1978 година каде завршува основно и средно образование, 2002 година дипломира на Правниот факултет „Јустинијан I“  при УКИМ, истата година се вработува како приправник во Основен суд Тетово, а во 2004 година положува Правосуден испит во Министерството за правда.Од 2005 година до 2009 година

Violeta_Kostova_Talevska_Bitola.jpg

Виолета Костова Талевска

Родена во 1968 година во Битола. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 1994 година до 2002 година адвокат,  – Од 04.02.2002 година  Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Битола .  – Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Битола – Повторно избрана на ден

brajanovski-bt.jpg

Мендо Брајановски

Година на раѓање: 1962 година Образование: Дипломиран правник со правосуден испит подрачје Битола Работно искуство: 1989-1998 година “Фринко” Битола,  1999-2000 адвокатура,  2000-2010 ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Битола  од 12.01.2010 – Државен правобранител за подрачје Битола, со траен мандат