Александар Маринчески

Aleksandar_Marinceski_Skopje.jpg

Државен правобранител за подрачје Скопје

Роден 06.04.1971 година во Скопје
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 19.02.1998 година до 01.09.2001 адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија
– Од 01.09.2001 до 03.09.2002 – адвокат
– Од 03.09.2002 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје
– Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Скопје
– Повторно избран на ден 12.04.2011 година со траен мандат