Станко Китаноски

stanko-kitanoski.jpg

Државен правобранител за подрачје Кичево

Роден на 30.01.1976 година во Охрид.
Образование: Правен факултет со положен праводсуден испит

Работно искуство:
– Од 01.04.2000 година волонтер во адвокатска канцеларија
– Од 01.09.2001 година волонтер во Основен суд Кичево
– Од 15.10.2002 година судски приправник во Основен суд Кичево
– Од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат