Светлана Рафаиловска

svetlana-gostivar.jpg

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Родена 29.07.1967 година во Гостивар.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од 1992 до 1994 година волонтер во Општински суд Гостивар
– Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во адвокатска канцеларија
– Од 1997 до 1998 година адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија на адв.Агрон Салиу во Гостивар
– Од 1998 до 2008 година Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
– 2008 – 2010 Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
– од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат