Петар Новески

petar-noveski.jpg

Државен правобранител за подрачје Велес

Роден 06.11.1955 година 
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 01.04.1980 година на работа во Индустимпекс Скопје
– Од 1987 година на работа во Собрание на Општина Центар
– Од 1988година до 1992 година на работа во Градежен Институт Македонија
– Од 2001 година до 2002 година на работа во НИП Нова Македонија
– Од 03.2003 година до 06.11.2008 Адвокат
– Од 06.11.2008 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат