Лидија Бошкова

Lidija-Boskova

Државен правобранител за подрачје Кавадарци

Родена 11.05.1970 година во Кавадарци
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– од 1995 до 1997 година – волонер во Основен суд Кавадарци
– од 1997 до 2001 година – вработена во ФЕНИМАК ДОО Скопје како правник – правен застапник
– од 2001 до 2011 година вработена во ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ како правник – правен застапник
– од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Кавадарци со траен мандат