Валентина Јорданоска

Valentina-Jordanoska

Државен правобранител за подрачје Прилеп

Родена 19.01.1966 година во Прилеп
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– 2 години во Основен суд Прилеп
– 2,5 години адвокат
– од 2008 година до 11.04.2011 Советник во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Прилеп
– од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Прилеп со траен мандат