Валентина Јовановска

valentina_jovanovska_kumanovo.jpg

Државен правобранител за подрачје Куманово

Родена 14.01.1970 година во Скопје
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– до 1996 година адвокатски приправник кај адв.Славе Илиевски во Куманово
– Од 01.09.1998 година Самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство за подрачје Куманово
– Од 01.04.2004 година Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Куманово
– Од 02.12.2008 година Државен правобранител за подрачје Куманово, со траен мандат