Борче Пинев

borce-pinev

Државен правобранител за подрачје Велес

Роден на 17.09.1974 година
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 01.10.2005 – 22.09.2009 година адвокат во Велес
– Од 23.09.2009 година советник за правни работи при Државно правобранителство за подрачје Велес
– Од 09.10.2012 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат