Бобан Симјановски

Boban_Simjanovski_Gostivar.jpg

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Роден во 1969 година во Гостивар.
Образование: Правен факултет во Скопје со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од 01.09.1998 година самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Гостивар 
– Од 2006 година  Заменик Јавен правобранител за подрачје Гостивар 
– Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат.
– Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат