Благојчо Стоименов

Blagojco Stoimenov.jpg

Државен правобранител за подрачје Кочани

Роден на 16.04.1965 во Кочани.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од 24.05.1995 до 02.12.2008 стручен соработник во Основен суд Кочани
– Од 02.12.2008 година Државен Правобранител за подрачје Кочани, со траен мандат