Archives

stanceski-sk.jpg

Саша Станчевски

Роден на 11.05.1961 година во Скопје. Образование:  Правен факултет – правосудна насока, со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 1990 година до 2008 адвокат  – Од 02.12.2008 Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат

Aleksandar_Marinceski_Skopje.jpg

Александар Маринчески

Роден 06.04.1971 година во Скопје Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 19.02.1998 година до 01.09.2001 адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија – Од 01.09.2001 до 03.09.2002 – адвокат – Од 03.09.2002 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје – Од 20.08.2007 година Државен

Lidija-Sterjova

Лидија Штерјова

Родена на ден 07.12.1967 година во Скопје. Образование: Правен факултет со положен правосудниот испит Работно искуство: – Од 05.10.2000 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија. – Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје – Од

zlatko-uzunoski-skopje.jpg

Златко Узуноски

Роден 20.04.1961 година во Прилеп  Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје I Скопје                      – Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје – Од 02.12.2008 година е

Visnja-Mladenovska

Вишња Младеновска

Родена 18.07.1978 година во Скопје. Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: – Од Мај 2001 година до 11.04.2011 година – правен соработник во Макпетрол АД Скопје – од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Скопје со траен мандат

zoran-petkovski

Зоран Петковски

Роден 25 февруари 1967 година Работно искуство:   – 1992 година – дипломиран правник за излагање во Републичка геодетска управа – 1996 година – директор на приватно претпријатие со мешовит странски капитал  – 1997 година – Министерство за правда – 1998 година – стручен соработник во адвокатска канцеларија а подоцна и

Јане Јанкуловски

Роден на 20.12.1976 година во Скопје. Образование: факултет со положен правосуден испит. Работно искуство: – 2001-2003 Приправнички стаж во адвокатска канцеларија – 23.03.2004-30.09.2009 Адвокат – 01.10.2009-19.04.2010 Помошник директор на Сектор за правни и општи работи Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Mакедонија. – 19.04.2010-17.05.2017 Адвокат