Raport Vjetor Për Vitin 2020

Raport Vjetor Për Punën E Avokaturës Shtetërore Të Republikës Së Maqedonisë Së Veriut Për Vitin 2020

 

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/05/RAPORT-VJETOR-per-vitin-2020.pdf”]