Годишен Извештај За 2017 год.

 Во прилог е Годишниот извештај за 2017
година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa