Годишен Извештај За 2016 год.

 Во прилог е Годишниот извештај за 2016 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa