Годишен Извештај За 2015 год.

Во прилог е Годишниот извештај за 2015 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa