Годишен Извештај За 2020 год.

Во прилог е Годишниот извештај за 2020 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

[embeddoc url=”https://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/10/Годишен-Извештај-за-2020-година-на-ДПРСМ.pdf”]

 

Извадок од Нацрт записникот од Сто и дванаесеттата седница на Владата на РСМ

[embeddoc url=”https://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/10/Извадок-од-Нацрт-записникот-од-Сто-и-дванаесеттата-седница-на-Владата-на-РСМ.pdf”]