Годишен Извештај За 2019 год.

Во прилог е Годишниот извештај за 2019 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

 

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/10/Годишен-Извештај-за-2019-година-на-ДПРСМ-ДП-бр.276-20.pdf”]

 

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/10/Dokument.pdf”]