Годишен Извештај За 2018 год.

Во прилог е Годишниот извештај за 2018 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa