Артикли

Печати

Известување

Комората на извршители на Република Македонија во период од 30.05.2013 година - 02.06.2013 година одржа Семинар во Драч Република Албанија. На покана на Комората на извршители на Република Македонија од страна на Државното правобранителство на Република Македонија, присуствуваа Државен правобранител за подрачје Струга Надежда Ѓореска и Државен советник Андријана Сливоска.
Посебна благодарност и позитивни впечатоци изјавуваме до Комората на извршители на Република Македонија за успешно спроведениот семинар, и се надеваме дека ваквата соработка ќе продолжи и во иднина.


ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА