Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

Вишња Младеновска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 18.07.1978 година во Скопје 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од Мај 2001 година до 11.04.2011 година - правен соработник во Макпетрол АД Скопје
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Скопје со траен мандат

Visnja-Mladenovska