Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

Александар Маринчески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 06.04.1971 година во Скопје 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од 19.02.1998 година до 01.09.2001 адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија
- Од 01.09.2001 до 03.09.2002 - адвокат
- Од 03.09.2002 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Скопје 
- Повторно избран на ден 12.04.2011 година со траен мандат
Aleksandar_Marinceski_Skopje.jpg