Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 03.12.1953 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден и нотарски испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
Од 1978 до 1996 година работев како дипл. правник во Рудници и Железарница Скопје
Од 1996-2010 работев како самостоен стручен соработник и началник во правен сектор во Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Од 12.01.2010 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.