Печати

Државен правобранител на Република Македонија - Насер Ајдари

НАСЕР АЈДАРИ

Роден на 10.03.1960 година во Скопје

Податоци за образование:

  • Дипломирал на Правниот факултет на  на 13.10.1986 година во Скопје.
  • Од 1989 година до 1992 година е вработен во Основен суд Скопје I Скопје на работно место - приправник.
  • Правосуден испит положил на 06.04.1993 година  во Скопје.
  • Од 1996 година до 1997 година е вработен во Министерството  за труд и социјална политика  на работно место -советник.
  • Од 1997 година до 2001 година е  вработен како секретар на Советот на Општина Арачиново.
  • Од 2001 до 2008 година е вработен во Министерството за правда како државен советник.
  • Од 01.08.2008 година е избран за член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.
  • Од 07.09.2010.година ја извршува функцијата заменик Претседател на Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.
  • Од 05.11.2013 година именуван за Државен правобранител на Република Македонија.