Годишни Извештаи

 Во прилог е Годишниот извештај за 2016 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document

Во прилог е Годишниот извештај за 2015 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document

 Во прилог е Годишниот извештај за 2014 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document

 Во прилог е Годишниот извештај за 2013 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa   Loading... Taking too long?

Во прилог е Годишниот извештај за 2012 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa     Loading... Taking too

Во прилог е Годишниот извештај за 2011 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload