СТРУКТУРАТА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТ за 2018 (втор дел)