СТРУКТУРАТА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТ за 2018 (втор дел)

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)