Државни Правобранители

Заменик на Државниот Правобранител на Република Северна Македонија

Саша Станчевски
Државен правобранител за подрачје Скопје

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НАШИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ЗА ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ

Александар Маринчески
Државен правобранител за подрачје Скопје
Лидија Штерјова
Државен правобранител за подрачје Скопје
Златко Узуноски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Вишња Младеновска
Државен правобранител за подрачје Скопје
Зоран Петковски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Јане Јанкуловски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Арлинда Зимери
Државен правобранител за подрачје Скопје
Орхан Рамадани
Државен правобранител за подрачје Скопје
Јована Василевска Мициќ
Државен правобранител за подрачје Скопје
Фитим Касапи
Државен правобранител за подрачје Скопје
Симона Зориќ Ристова
Државен правобранител за подрачје Скопје

Државни Правобранители за Битола

Виолета Костова Талевска
Државен правобранител за подрачје Битола
Мендо Брајановски
Државен правобранител за подрачје Битола

Државни Правобранители за Велес

Петар Новески
Државен правобранител за подрачје Велес
Борче Пинев
Државен правобранител за подрачје Велес

Државен Правобранител за Гевгелија

Катица Маркова
Државен правобранител за подрачје Гевгелија

Државни Правобранители за Гостивар

Шоип Фидани
Државен правобранител за подрачје Гостивар
Бобан Симјановски
Државен правобранител за подрачје Гостивар
Светлана Рафаиловска
Државен правобранител за подрачје Гостивар

Државен Правобранител за Кавадарци

Лидија Бошкова
Државен правобранител за подрачје Кавадарци

Државни Правобранители за Кичево

Чедо Милошески
Државен правобранител за подрачје Кичево
Станко Китаноски
Државен правобранител за подрачје Кичево

Државни Правобранители за Кочани

Даниела Диванисова
Државен правобранител за подрачје Кочани
Благојчо Стоименов
Државен правобранител за подрачје Кочани

Државни Правобранители за Куманово

Валентина Јовановска
Државен правобранител за подрачје Куманово
Хилда Серафимовска
Државен правобранител за подрачје Куманово

Државен Правобранител за Прилеп

Валентина Јорданоска
Државен правобранител за подрачје Прилеп

Државни Правобранители за Охрид

Љупка Попеска
Државен правобранител за подрачје Охрид

Државни Правобранители за Струга

Мирко Велјаноски
Државен правобранител за подрачје Струга
Надежда Ѓоревска
Државен правобранител за подрачје Струга

Државен Правобранител за Струмица

Мери Енимитева
Државен правобранител за подрачје Струмица

Државни Правобранители за Тетово

Гордана Цветкоска
Државен правобранител за подрачје Тетово
Јованка Ѓорѓеска
Државен правобранител за подрачје Тетово

Државен Правобранител за Штип

Сунчица Кукушева
Државен правобранител за подрачје Штип