Misioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rreth Nesh

E Kaluara e Jonë

Me miratimin e Ligjit për Prokurorinë Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 81/07), Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 41/97) dhe Ligji për Prokurorin Publik pushojnë së aplikuari ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon punën e saj si Avokaturë Shtetërore.

Misioni Ynë

Avokatura Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr masat dhe mjetet juridike me qëllim të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

LAJME

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, Fehmi Stafa, u takua sot me Avokatin

Avokatura e Republikës së Maqedonisë Veriore bën shpalljen interne për promovimin e 7 (shtatë) zyrtarëve

  Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev sot vizitoi Avokaturën e shtetit

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел) 

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното

KONTAKT INFORMACIONE