Fehmi Stafa
Avokat i Shtetit i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Më 22 gusht 2018 Fehmi Stafa u emërua nga Qeveria
si Avokat i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Lexo më tepër
Mirë se erdhët në
Avokaturën Shtetërore të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Funksioni i Avokaturës së Shtetit kryhet nga Avokati i Shtetit i
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe avokatët regjional të shtetit në Avokaturën e Shtetit.
Lexo më tepër
Qasje të lirë të
informacioneve
Çdo kush ka të drejtën për qasje të lirë në informacion.
Mëso më tepër për ligjet dhe vendimet e fundit.
Lexo më tepër

Mbështetje për qytetarët dhe turizmin vendor

Misioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rreth Nesh

E Kaluara e Jonë

Me miratimin e Ligjit për Prokurorinë Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 81/07), Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 41/97) dhe Ligji për Prokurorin Publik pushojnë së aplikuari ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon punën e saj si Avokaturë Shtetërore.

Misioni Ynë

Avokatura Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr masat dhe mjetet juridike me qëllim të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

LAJME

Të mërkurën, më 7 tetor, Avokati i shtetit, z. Fehmi Stafa, u prit në takim

Vauçerë pёr turizёm në vlerë prej 6000 denarёve! Së bashku do ta forcojmë ekonominë e

Me këtë kod përshkruhen standardet etike dhe rregullat e sjelljes së punonjësve administrativ. Lexoni më

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното

KONTAKT INFORMACIONE

[contact-form-7 id=”4680″]

Ditë për pranimin e palëve : E MËRKURË prej 09:30 deri 14:00