Mbështetje për qytetarët dhe turizmin vendor

Misioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rreth Nesh

E Kaluara e Jonë

Me miratimin e Ligjit për Prokurorinë Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 81/07), Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 41/97) dhe Ligji për Prokurorin Publik pushojnë së aplikuari ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon punën e saj si Avokaturë Shtetërore.

Misioni Ynë

Avokatura Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr masat dhe mjetet juridike me qëllim të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

LAJME

Vauçerë pёr turizёm në vlerë prej 6000 denarёve! Së bashku do ta forcojmë ekonominë e

Me këtë kod përshkruhen standardet etike dhe rregullat e sjelljes së punonjësve administrativ. Lexoni më

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Pendarovski, të mërkurën ka qëndruar për

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното

KONTAKT INFORMACIONE

Ditë për pranimin e palëve : E MËRKURË prej 09:30 deri 14:00