Avokatët Shtetërorë

Zëvendës i Avokatit të Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sasha Stançevski
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

NJOHTOHUNI ME AVOKATËT TANË TË RAJONIT TË SHKUPIT

Aleksandar Marinçeski
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Lidija Shterjova
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Zllatko Uzunoski
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Vishnja Mlladenovska
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Zoran Petkovski
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Jane Jankullovski
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Arlinda Zimeri
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Orhan Ramadani
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Jovana Vasilleva Miciq
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Fitim Kasapi
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Simona Zoriq Ristova
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Avdil Jonuzi
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Elena Sazdovsk
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Leposava Venoska
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Nedim Ismani
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Zemile Kodra
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit
Kristina Grozdanovska
Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Avokatët e Shtetit për Manastirin

Violeta Kostova Talevska
Avokat i Shtetit për rajonin e Manastirit
Mendo Brajanovski
Avokat i Shtetit për rajonin e Manastirit
Gjoko Tallevski
Avokat i Shtetit për rajonin e Manastirit

Avokatët e Shtetit për Velesin

Vallerija Nikollova
Avokat i Shtetit për rajonin e Velesit

Avokatët e Shtetit për Gjevgjelinë

Katica Markova
Avokat i Shtetit për rajonin e Gjevgjelisë
Mirosllava Panorova
Avokat i Shtetit për rajonin e Gjevgjelisë

Avokatët e Shtetit për Gostivarin

Shoip Fidani
Avokat i Shtetit për rajonin e Gostivarit
Boban Simjanovski
Avokat i Shtetit për rajonin e Gostivarit
Svetllana Rafaillovska
Avokat i Shtetit për rajonin e Gostivarit
Ilber Jusufi
Avokat i Shtetit për rajonin e Gostivarit

Avokatët e Shtetit për Kavadarin

Lidija Boshkova
Avokat i Shtetit për rajonin e Kavadarit
Suzana Kostova Koceva
Avokat i Shtetit për rajonin e Kavadarit

Avokatët e Shtetit për Kërçovën

Çedo Millosheski
Avokat i Shtetit për rajonin e Kërçovës
Stanko Kitanoski
Avokat i Shtetit për rajonin e Kërçovës
Nazim Sulejmani
Avokat i Shtetit për rajonin e Kërçovës

Avokatët e Shtetit për Koçanin

Daniella Divanisova
Avokat i Shtetit për rajonin e Koçanit
Bllagojço Stoimenov
Avokat i Shtetit për rajonin e Koçanit
Ollgica Janeva
Avokat i Shtetit për rajonin e Koçanit

Avokatët e Shtetit për Kumanovën

Hillda Serafimovska
Avokat i Shtetit për rajonin e Kumanovës
Valentina Jovanovska
Avokat i Shtetit për rajonin e Kumanovës
Besim Veseli
Avokat i Shtetit për rajonin e Kumanovës
Dragan Jovanovski
Avokat i Shtetit për rajonin e Kumanovës

Avokatët e Shtetit për Prilepin

Valentina Jordanoska
Avokat i Shtetit për rajonin e Prilepit
Kiro Severkoski
Avokat i Shtetit për rajonin e Prilepit

Avokatët e Shtetit për Ohrin

Ljupka Popeska
Avokat i Shtetit për rajonin e Ohrit

Avokatët e Shtetit për Strugën

Mirko Veljanoski
Avokat i Shtetit për rajonin e Strugës
Nadezhda Gjorevska
Avokat i Shtetit për rajonin e Strugës
Katerina Tallevska
Avokat i Shtetit për rajonin e Strugës

Avokatët e Shtetit për Strumicën

Meri Enimiteva
Avokat i Shtetit për rajonin e Strumicës
Tatjana Donkova
Avokat i Shtetit për rajonin e Strumicës

Avokatët e Shtetit për Tetovën

Fetush Alili
Avokat i Shtetit për rajonin e Tetovës

Avokatët e Shtetit për Shtipin

Sunçica Kukusheva
Avokat i Shtetit për rajonin e Shtipit
Billjana Simonova Taseva
Avokat i Shtetit për rajonin e Shtipit