Досегашни Државни правобранители на Република Северна Македонија

 

До 2018  год. Правобранители на Република Северна Македонија биле:
   
          – 1963 Јавен Правобранител на Република Македонија
 ЈОВАН ДУКОВСКИ
1963 – 1975 Јавен Правобранител на Република Македонија
 ТРАЈКО НИКОВ
1975 – 1984 Јавен Правобранител на Република Македонија
АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ-ЈУЛСКИ
1984 – 1987 Јавен Правобранител на Република Македонија
ЈОРДАН ЈОРДАНОВСКИ
1987 – 1998 Јавен Правобранител на Република Македонија
ЈОРГО ХАЏИ СТЕРЈО
1998 – 1999 Јавен Правобранител на Република Македонија
ПАВЛЕ МАРКОВ
1999 – 2003  Јавен Правобранител на Република Македонија
ПЕТАР СТОИЛОВ
2003 – 2006  Јавен Правобранител на Република Македонија
ЗОЈА ЛЕГА СТАНОЕВСКА
2006 – 2013 Државен Правобранител на Република Македонија
ОЛИВЕРА КИТАНОВА – МИЦЕВСКА
2013 – 2018 Државен Правобранител на Република Македонија
НАСЕР ХАЈДАРИ
2018 – Државен Правобранител на Република Македонија
ФЕХМИ СТАФА