Daily Archives: June 8, 2022

Средба зо Заменик Амбасадорот на Сојузна Р. Германија Г-дин Ото Граф

Државниот правобранител на Република Северна Македонија Фехми Стафа и Заменик Амбасадорот на Сојузна Република Германија Г-дин Ото Граф на ден 07.06.2022 година, одржаа средба на која беа разгледани повеќе прашања, меѓу кои и борбата против високата корупција. Државното правобранителство на Република Северна Македонија беше подржано од страна на неговата екселенција во

Посета на Државното правобранителство на Република Италија во Рим

 Државниот правобранител на Република Северна Македонија Фехми Стафа, во текот на месец мај, со својот тим во состав Државен правобранител за подрачје Скопје Саша Станчевски, Државен правобранител за подрачје Кочани Даниела Диванисова, Генералниот секретар Андријана Сливоска, Раководителот на секторот за финансиски прашања Илинка Јуруковска Стегњаја и секретарот Билјана Јовановска