Daily Archives: June 3, 2022

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

Во соопштение за медиумите на 01.06.2022 година од страна на  Државната комисија за спречување на корупцијата е наведено дека истата поднела барање до Јавното обвинителство за покренување на постапка за утврдување на одговорност, покрај останати одговорни лица и против одговорното лице на Државното правобранителство на РСМ за склучен договор за