Daily Archives: May 15, 2022

Работна средба во Државното правобранителство на Република Северна Македонија во Скопје

Работна средба во Државното правобранителство на Република Северна Македонија во Скопје со Г-ѓа Фахира Бродлија – Раководител на проектот „Законски реформи за економски развој на Западен Балкан „ , при ГИЗ – Германското друштво за меѓународна соработка, со седиште во Сараево – Босна и Херцеговина, финансирано од Федералното Министерството за